Company Profile

บริษัทสุเมธ แล็บเทสต์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอ  โดยเฉพาะเครื่องมือทดสอบสิ่งทอ   บริษัทสุเมธ แล็บเทสต์ จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ประกอบการด้านการสิ่งทอ เนื่องจาก บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นับสิบปีในการให้บริการ   โดยทั้งนี้บริษัทเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท James. H Heal (อังกฤษ) , บริษัท Textest (สวิตเซอร์แลนด์) และบริษํท Schmidt (เยอรมัน)

นอกจากจัดจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เกี่ยวกับการทดสอบสิ่งทอ อาทิเช่น Color Fastness Test , Physical Test , Chemical Test , Regular Test โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง

ที่อยู่บริษัท

99/191 M.9 Kallaprapruk Rd.,Bangkhae, Bangkhae,Bangkok. 10160 Thailand.
Tel. 66-02-8945395(auto 5 lines),
Mobile. 086-4284876  ,086-4753385
Fax. (66-02-8945392)
E-mail : labtest@labtest.co.th

hit counter