Impulse2 816 เครื่องทดสอบการคงทนต่อการเกิดขุ่ยของวัสดุ

Impulse2 816 เครื่องทดสอบการคงทนต่อการเกิดขุ่ยของวัสดุ

 

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  SUMETH LABTEST LTD. Thailand

Description

Impulse2 816 เครื่องทดสอบการคงทนต่อการเกิดขุ่ยของวัสดุ

Impulse2 816/2(2 ช่องการทดสอบ)เป็นการพัฒนามาจากรุ่น 616 ซึ่งมีเพียงช่องทดสอบเดียว และในอนาคตจะผลิตในรุ่น 816/2 ทดแทน รุ่น 616 ซึ่งจะค่อยๆ ลดการผลิตลง

Impulse2 ผลิตขึ้นภายใต้มาตราฐาน ASTM D3512 และเราได้ผลิตเครื่องหมุนเหวียงตัวอื่นๆ เช่น เครื่อง Orbitor และเครื่อง Nu-Martindale ซึ่งอยู่ภายใต้มาตราฐาน ISO12945-1 และมาตราฐาน ISO12945-2

ในบางครั้ง การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานของท่านอาจเป็นเรื่องยาก…ลองดูเครื่องนี้ ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป

คุณสมบัติที่สำคัญ

Ø ช่องทดสอบการเกิดขุ่ย 2 ช่องในแนวตั้ง

Ø ขนาดกระทัดรัดและแข็งแรง

Ø ระบบการใช้งานอย่างง่าย

Ø ระบบการแสดงผลแบบหน้าจอ LED

Ø มีระบบล็อคบานประตูเพื่อความปลอดภัย

Ø สามารถปรับความดันอากาศภายในได้

Ø มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ

Ø ภายใต้มาตราฐาน ASTM D3512 (หรือภายใต้มาตราฐานอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ)

Ø ผ่านการทดสอบ Quality Assured Consumables

Ø รับรองโดย UKAS calibration service

ข้อมูลทางเทคนิค